admin

מוגן: Reprime

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מינוי פרקליט המדינה מחכה לנתניהו

בחירתו המפתיעה במהירותה של עו"ד עמית איסמן עדיין לא מבטיחה את בחירתו לפרקליט המדינה. המתיחות הפוליטית והמשבר בין כחול לבן לליכוד עלול להביא את ישראל

עוד במוקד

חדש בוידאו